Hur fungerar masker

Masker är som en ram vilket man kan lägga till en befintlig bild för att få en effekt på den.
För att använda en mask så drar du in den och släpper den på bilden. 

Det som visas med svart i förhandsvisningen är det som kommer att bli synligt av bilden.

Bild från programmet PC/mac, nedan bild från onlineprogramvaran vid "avancerat redigeringsläge".

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss