Hur roterar jag en bild, Onlineprogramvaran

Välj "avancerat redigeringsläge". Genom att trycka på knappen Orientering så kan du välja att rotera din bild/text så som du vill ha den.

För att rotera en bildruta som är liggande till stående (eller tvärtom) använder du dig av följande funktioner inne i "Orienteringsverktyget" (som visas ovan)
Rotera först bildrutan, sedan roterar du bild, se bild nedan. På så vis kan du vända en bild till stående.

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss