Standard-typsnitt, "deafult" teckensnitt, Video

Hur du väljer vilket typsnitt du alltid ska börja skriva med. S.k. standardtypsnitt eller standardteckensnitt. För programvaran PC/MAC.

Programvara man laddar ner använder sig av de typsnitt som du har i din dator.

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss