Har ni någon reklam för er i boken?

Fotobok Premium har ingen reklam. Du kan tryggt som tex. fotograf sälja vidare boken eller lägga in din egna logo. En streckkod finns på alla böcker för att kunna identifiera boken i produktionen. Denna streckkod ligger på sista sidan i din bok (ej på Fotobok Lyx). På omslaget ligger streckkoden utanför den synliga ytan för att inte vara i vägen för kundens design. Däremot finns ingen logo på några av omslagen. Streckkoderna finns till för att säkerställa att rätt inlaga paras ihop med rätt omslag i vår produktion. Fotobok Standard har en liten text på sista sidan i din bok tillsammans med streckkoden.

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss