Hur länge sparas mina bilder och projekt i onlineprogramvaran?

Beställda projekt

  • Vi sparar dina beställda projekt i 365 dagar på vår server från beställningsdatumet. 2 mail skickas ut, första 20 dagar innan radering.
  • Du meddelas via mail när de kommer raderas och vill du inte det så loggar du in och kopierar projektet och sparar det nya kopian. 
  • Dock längst 3 år

Ej beställda projekt

  • Sparade projekt som inte redigeras tas bort pga. inaktivitet efter 180 dagar, du blir då förvarnad via mail och har då ytterligare 14 dagar på dig att logga in på ditt konto och öppna projektet och spara/göra ändringar för att det inte ska raderas.
  • Bilder som laddats upp men inte används tas bort efter 80 dagar.
  • Detta kan ändras beroende på vår kapacitet, kolla in här med jämna mellanrum för senaste info.
  • Ej beställda projekt sparas som längst 3 år sedan kommer projektet raderas utan förvarning.
  • Bilder som laddats upp men används tas bort efter 3 år.
  • Projekt som inte sparats s.k. autosparade projekt ligger kvar i 3 dagar på ditt konto.

Ovan betyder att du kan maximalt jobba eller ha sparat ett projekt i 3 år hos oss.

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss