Ta bort bilder från listan

I onlineprogramvaran så kan du ta bort bilder som du inte använder.

Det sker på två olika sätt beroende på om du är i Avancerat eller Enkelt läge.

Enkelt läge:
Klicka på blå cirkel med pil.

Avancerat läge
Fäll ut bildlistan och markera de bilder du vill ta bort.

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss