Korrektur

I Programvaran man laddar ner finns möjlighet att skapa PDF-korrektur (märkt med korrektur)

Du hittar detta under "Fil" menyn "Skapa korrekturer"

Var denna artikel till hjälp? Tack för återkopplingen Du uppstod ett problem med återkopplingen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss